Trà Oolong Trắng Phước Lạc

Trà Ô Long Trắng (Oolong Thuần) là sản phẩm cao cấp của Phước Lạc, có quy trình chăm sóc và chế biến nghiêm ngặt nên có lá dày và chồi mềm, trà Olong trắng được ví như nàng công chúa không ưa nắng cũng chẳng chịu mưa nên rất khó chăm sóc cho sản lượng không được cao vì thế Ô Long trắng có giá trị rất cao.

Sản lượng Ô Long Trắng hàng năm thấp nhưng chất lượng cao, vị đậm, thấm sâu, đáp ứng khẩu vị khách sành thưởng trà.