Hồ sơ chất lượng sản phẩm

Kiểm tra nguồn gốc xuất sứ

Quý Khách hàng có thể sử dụng Zalo quét trực tiếp mã QR trên các sản phẩm của Phước Lạc hoặc click vào đây:

Kiểm tra nguồn gốc xuất xứ Trà Phước Lạc

Chứng nhận VIETGAP

 

Xác nhận vệ sinh an toàn thực phẩm

Chứng nhận ISO 22000

Hồ sơ thương hiệu và chất lượng Trà Phước Lạc